top of page

​μάθε για την SOSCIETY

Η SoSCIety είναι μία Κοιν.Σ.Επ. με στόχο την επιτέλεση επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων  σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα όπως η κλιματική κρίση, η επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον, η ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, κ.α., με σκοπό την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα στοχεύουμε στην καλλιέργεια άμεσης σχέσης μεταξύ της περιβαλλοντικής επιστήμης και της κοινωνίας. Βασικές συνιστώσες της επικοινωνιακής στρατηγικής μας αποτελούν: η επιστήμη των πολιτών (citizen science), και η ανάπτυξη και υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (stakeholders) για τη συμμετοχή τους στην χάραξη πολιτικών. 

Άλλες δραστηριότητες:

Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού σχετικά για μαθητές και ενήλικες, πάνω σε θέματα που αφορούν τη διαφύλαξη του φυσικού  περιβάλλοντος, με ειδική βαρύτητα στην εξωστρέφεια  της περιβαλλοντικής επιστημονικής έρευνας προς την κοινωνία.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσίων σε ιδιωτικές  επιχειρήσεις, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βιομηχανία, κ.α., με  στόχο την καταγραφή, παρακολούθηση ή/και βελτίωση του φυσικού  περιβάλλοντος μέσω της χάραξης στρατιγικών και προτάσεων με στόχο την διαφύλαξη του, βάσει των αποτελεσμάτων ερευνών. 

Σχεδιασμός δράσεων για υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίσης σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής τους ευθύνης.

Image by USGS

η ομάδα της SoSCIety

Stavroula Kordella

Δρ. Σταυρούλα Κορδέλλα

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής

Η Σταυρούλα Κορδέλλα είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. στις Επιστήμες Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος), M.Sc. στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, και Ph.D. με τίτλο «Fluid seepage on and off-shore Western Greece», αμφότερα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας. Έχει εργαστεί 14 χρόνια ως επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήματος Γεωλογίας (Oceanus-Lab), Πανεπιστημίου Πατρών και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα θαλάσσια γεωφυσικά, γεωχημικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά και γεωαρχαιολογικά projects. Η δράση της στην περιβαλλοντική έρευνα και ευαισθητοποίηση ξεκίνησε το 2005 όπου άρχισε να εργάζεται για την ΜΚΟ Δίκτυο Μεσόγειος SOS. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πολλαπλά θέματα που σχετίζονται με την υποβρύχια εξερεύνηση τα οποία αντικατοπτρίζονται στις δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες της. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν τις υποθαλάσσιες διαφυγές φυσικού αερίου, τη γεωχημεία αερίων (μεθάνιο), την υποξία/ανοξία θαλασσινού νερού, τη θαλάσσια γεωαρχαιολογία, τη θαλάσσια γεωλογία και τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από απορρίμματα. Έχει εργαστεί εκτεταμένα στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό όλων των ηλικιών, με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση . Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολυάριθμων περιβαλλοντικών έργων στην ερευνητική αλλά και την επικοινωνιακή διάσταση (LIFE DEBAG, LIFE AMMOS, MELTEMI). Έχει αναπτύξει οπτικοακουστικό και έντυπο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό και έχει οργανώσει εργαστήρια και εκδηλώσεις με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. Έχει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στην μη τυπική μάθηση (non-formal learning), με αφετηρία τον Σύλλογο Περιβαλλοντικής Αγωγής Τμήματος Περιβάλλοντος και την επιστήμη των πολιτών με αφετηρία το 2005 και το project Clean up the Med που διοργάνωνε στην Ελλάδα η MEDSOS.

Έχει κάνει εκατοντάδες παρουσιάσεις στο ευρύ κοινό και σε μαθητές σχολείων για την αξία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τον τελευταίο χρόνο δραστηριοποιείται και στο κομμάτι της καταπολέμησης των έμφυλων ανισοτήτων μέσω της δράσης της στο Κέντρο Εριφύλη στην Πάτρα.

20210207_143038 (1).jpg

Αλεξάνδρα Νότη, PhD cand.

Ιδρυτικό μέλος

Η Αλεξάνδρα Νότη έχει B.Sc. Γεωλογίας και M.Sc. στην Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία και τα δύο από το Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο είναι και υποψήφια διδάκτωρ. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην ανακατασκευή της παλαιοπεριβαλλοντικής, παλαιοωκεανογραφικής και παλαιογεωγραφικής εξέλιξης ενός ημι-κλειστού παράκτιου συστήματος στο νότιο Αιγαίο, μέσω τεχνικών υποβρύχιας τηλεπισκόπησης και αναλύσεων πυρήνων ιζημάτων. Έκανε πρακτική άσκηση στις Επιστήμες της Γης, στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, όπου εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές που εφαρμόζονται στην παλαιοκλιματολογία και την παλαιοωκεανογραφία. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές έρευνες πεδίου ως θαλάσσια γεωλόγος και έχει 3ετή εμπειρία επικουρικού διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

312191248_1433771550447537_4146014767212196767_n.jpg

Δρ. Νίκος Γεωργίου

Ιδρυτικό μέλος

Ο Νίκος Γεωργίου απέκτησε το πτυχίο Γεωλογίας το 2013 στο τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου επίσης αναγορεύτηκε Διδάκτορας το 2021 στον τομέα της Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας. Είναι κάτοχος δύο εθνικών υποτροφιών και ειδικεύεται στην χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα και της υδάτινης στήλης μέσω ηχοβολιστικού εξοπλισμού αλλά και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων ως δείκτες αλλαγής της θαλάσσιας στάθμης. Προς το παρόν, εργάζεται ως μεταδιδάκτορας ερευνητής στο “Ca’ Foscari University of Venice” όπου συγκρίνει τα ακραία κυματικά φαινόμενα του παρελθόντος με τα σημερινά, μέσω υδροδυναμικής μοντελοποίησης. Παράλληλα με τις ερευνητικές δραστηριότητες, εμπλέκεται σε έργα επικοινωνίας της επιστήμης (Science Communication), όπου δημιουργεί εκπαιδευτικά βίντεο και άρθρα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά περιβαλλοντικά και επιστημονικά θέματα.

bottom of page